Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Jeśli szukasz kontenerów na złom, kliknij tu

Część odpadów nie może trafić do koszy na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to zwłaszcza tych, które powstają w trakcie wszelkiego typu prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z magazynowaniem i przewozem śmieci. Aby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na śmieci – typy

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i transportu gruzu, starych mebli, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są również kontenery uszczelniane, które znakomicie zdają egzamin przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane spojenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Ich załadunek ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najłatwiejsze do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, zaopatrzone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na odpady – dla firm budowlanych i ekip sprzątających

Adresatami oferty producentów kontenerów stalowych są różne podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi firmy sprzątające oraz zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się firmy świadczące usługi wywózki gruzu oraz odpadów o niestandardowych gabarytach. Użyczają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do miejsca legalnego ich składowania bądź utylizacji.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]