Kontenery na odpady – nie tylko na gruz, złom i śmieci

Więcej informacji o kontenerach na odpady

Kontenery na odpady specjalne powinny cechować się dużą trwałością, jak również spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele kontenerów? Dlaczego należy wybrać najwyższej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady specjalne – rodzaje i ich konstrukcja

Wśród dostępnych na rynku pojemników specjalnego zastosowania wyróżniamy kontenery na odpady odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, płynne, sypkie, a także niebezpieczne. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Pojemniki tego typu są spawane szczelnie spoiną ciągłą i są wyposażone w pokrywę z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wyciekają. Drugim zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad pokrywą, która uniemożliwia wylewanie się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady należą również plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z podłogą posiadającą zaczepy do zabezpieczenia ładunku i z rozsuwanymi ścianami.

Kontenery na gruz i odpady sypkie

Oddzielną grupę kontenerów stanowią modele na odpady ziarniste, np. pyły i trociny. Obecne na rynku kontenery obsługiwane są przez urządzenia hakowe i wyposażone w przenośnik ślimakowy. Kontenery na materiały miałkie mogą też posiadać uszczelnioną klapę. Do grupy modeli specjalnych należą również kontenery otwarte wykorzystywane do przechowywania i transportu odpadów budowlanych oraz gruzu.

Lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]