Kancelaria prawna w Rzeszowie

Kancelaria TMH z Rzeszowa świadczy usługi na rzecz Klientów biznesowych i indywidualnych. Zapewnia pełną obsługę prawną przedsiębiorstw, nie wyłączając start-upów, doradza w dziedzinie inwestycji kapitałowych, rejestracji spółek. Kancelaria świadczy także wszechstronną obsługę klientów indywidualnych – udziela porad w zakresie każdej dziedziny prawa, występuje w imieniu Klientów w sporach i wspiera podczas negocjacji, a także pomaga w uzyskaniu odszkodowania za błędy medyczne oraz odzyskać utracone środki pieniężne, zwłaszcza z tytułu umów ubezpieczenia z UFK.
Kancelaria TMH zatrudnia doświadczonych prawników. Kancelaria ma swoją siedzibę w Rzeszowie przy ulicy Dominikańskiej 1A.
Kancelaria specjalizuje się w następujących dziedzinach prawa:
– prawo spółek i papierów wartościowych,
– prawo własności intelektualnej,
– prawo cywilne,
– prawo podatkowe,
– prawo pracy,
– prawo karne gospodarcze i skarbowe.
Reprezentuje również swoich Klientów w sprawach toczących się przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej i Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.