W trakcie budowy domu postaraj się o właściwą izolację fundamentów

Osłona fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i chłodu jest jednym z najistotniejszych faz budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć wnikająca w mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów i pleśni z biegiem czasu odbiją się niekorzystnie na samopoczuciu ich rezydentów.

Komu powierzyć realizację hydroizolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszej metody hydroizolacji ekspertom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale także w odtwarzaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Wiedzą oni, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w konkretnym przypadku. Wszak wykorzystanie należytych technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budynku na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Dzięki niej można sprawdzić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda szybko wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po opadach fundamenty mogą długi czas stać w wodzie).

Sposoby izolacji fundamentów

W zależności od typu fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne strategie. Płytę fundamentową, na której na ogół stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można hydroizolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową ścianę fundamentową z betonu można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej zda egzamin wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo izolacji fundamentów również wypada zlecić profesjonalistom, bowiem częstym błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wskazówek wyszczególnionych w projekcie budowlanym (m.in. tych dotyczących wymogów i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź zastosowanie ich tanich zamienników, nie mających analogicznych właściwości wodochronnych. Nienależyte wykonanie prac czy zastosowanie materiałów niedobranych do poziomu obciążenia wilgocią może skutkować, iż będzie ona nieskuteczna.