Sprzątanie strychów i piwnic – nie musisz tego robić sam

Nie wszystkie odpady mogą trafić do typowego kosza na odpady. Przyczyny tych zakazów są różne – czasem śmieci mają za duże rozmiary, innym razem zakazują tego obowiązujące w naszym kraju akty prawne. Jak radzić sobie z tymi kłopotliwymi odpadami? Możemy przetransportować je do najbliższego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a krócej – do PSZOKU-u. W każdej gminie musi działać jeden PSZOK, jakkolwiek w największych miejscowościach możemy niekiedy wybrać jeden z wielu punktów. Niestety to rozwiązanie dostępne jest wyłącznie dla osób, które posiadają swój samochód oraz znaczną ilość wolnego czasu. Pozostali słusznie zrobią, wybierając wynajem kontenera na śmieci.

Sprzątanie strychów i remonty – kiedy wypożyczyć kontener na odpady?

Nietypowe odpady generowane są w trakcie wszelkiego rodzaju robót. Zwykle są to renowacje mieszkań oraz przebudowa domu – idzie głównie o spore ilości gruzu, a także opakowań po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie też doskonałym wyjściem, jeśli urządzamy sprzątanie strychu – w takim przypadku zbierzemy do niego wszystkie zalegające od dawna zepsute urządzenia, sprzęty i stare meble. Sprzątanie strychów czy prace remontowe będą znacznie mniej uciążliwe, jeżeli z okna pomieszczania do kontenera będzie prowadzić specjalny zsyp, dzięki któremu bezpiecznie przetransportujemy odpady bez potrzeby wielokrotnego schodzenia i wschodzenia po schodach.

Jak wygląda usługa sprzątania strychów i piwnic oraz wywozu śmieci?

Kontenerowy wywóz różnorodnych śmieci, ale także sprzątanie strychów i piwnic, to usługi oferowane m.in. przez przedsiębiorstwo DPR. W ich ramach zapewnia się klientowi kontener o wybranej pojemności, który ten w czasie określonym w umowie może zapełnić odpadami remontowymi lub zniszczonymi sprzętami. Kontener jest następnie wywożony z miejsca prac, a jego zawartość transportowana jest do punktu, w którym zostanie legalnie zutylizowana zgodnie z obowiązującym prawem.