Rozwój kompetencji pracowników

Rozwój pracowników - uzupełnij swoje wiadomości!

Coraz więcej pracodawców zauważa, że rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na sukces całej firmy. Zmotywowana załoga zaopatrzona w szeroki arsenał kompetencji miękkich to wszak istotny filar każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – odkryj utajone możliwości swojej kadry

Audyt personalny pracowników umożliwiający weryfikację ich indywidualnych uwarunkowań i kompetencji może pomóc pracodawcy w budowaniu kadry, która będzie gotowa na różne wyzwania. Za pomocą audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez profesjonalnego coacha można wychwycić, który z pracowników wykazuje zdolności przywódcze i zostanie dobrym liderem teamu. Sesje AC/DC mogą być przeprowadzane różnymi metodami – np. w postaci sesji grupowych lub indywidualnych. W trakcie audytów z zatrudnionymi stosowane są wypróbowane techniki szkoleniowe, jak np. wywiady, symulacje, studium przypadku (case studies) bądź zadania grupowe. Przy ich użyciu można ujawnić skryty potencjał kadry i wesprzeć rozwój pracowników. Po przeprowadzeniu sesji AC/DC można kontynuować działania z załogą w postaci coachingu.

Fazy audytów AC/DC

Poprawnie opracowany audyt jest podzielony na kilka etapów. Na wstępie wychodzi się od przeglądu kompetencji niezbędnych na konkretnym stanowisku. Następnie audytor przygotowuje narzędzia, które będą zastosowane podczas sesji. Dalszym etapem jest zakomunikowanie celów sesji, a także tego, co chce się z jej pomocą osiągnąć. Równie istotne jest poza tym otoczenie, w którym będą prowadzone sesje z zatrudnionymi – musi ono zapewniać komfort, który pomoże wcielić w życie założenia audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa bądź indywidualna) jest prowadzona przez wykwalifikowanych doradców zawodowych, którzy mają wykształcenie psychologiczne. Sesja trwa od czterech do sześciu godzin. Po jej przeprowadzeniu Klient odbiera drobiazgowy, spersonalizowany protokół, w którym zawarta jest analiza kompetencji audytowanych osób, wyliczone są ich mocne strony i podane są polecenia, jak należy poprowadzić następną fazę rozwoju pracowników. Audyt wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]