architekt Kraków, projekty budowlane Kraków

Projekty budowlane – o czym pamiętać?

Ciężko znaleźć ważniejszą rzecz niż budowa mieszkania. Warto jednak wiedzieć, że nie będzie to proste zadanie, a największe trudności wiążą się z załatwieniem wszelkich oficjalnych formalności. Najpierw powinniśmy uzyskać pozwolenie na budowę – zostanie ono wydane, gdy okażemy projekt budowlany. Projekt musi zostać przygotowany przez architekta, a jego zawartość ustalają właściwe ustawy. Co zatem musi się w nim znaleźć? Zapraszamy do przeczytania naszego tekstu.

Co powinno się znaleźć w projektach budowlanych?

Najważniejszą częścią projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Plan musi być sporządzony na odpowiedniej mapie zatwierdzonej przez geodetę i zawierać rozmieszczenie starszych i wznoszonych budynków , a także instalacji elektrycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny być zawarte również informacje o punkcie przechowywania odpadów, układzie zieleni czy płocie. Projekty budowlane powinny też posiadać projekty budowanych domów i często również informacje od podmiotów dystrybuujących media. W szczególnych sytuacjach niezbędne będzie także załączenie rezultatów testów gleby.

Projekty budowlane – do czego służą?

Jak wcześniej napisaliśmy, projekty budowlane są niezbędne do tego, by otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, że nasza budowa musi przebiegać w myśl strategii ustalonej w tym dokumencie, a wszystkie niezgodności będą przyczyną jej nieodebrania.

Lokalizacja:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]