Masz świadectwo w języku rosyjskim? Zleć translację tłumaczowi przysięgłemu

Więcej szczegółów o tłumaczenia rosyjski Kraków uzyskasz tutaj

Kilka ostatnich lat to czas przypływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż wzrosło zapotrzebowanie na usługi świadczone przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którego używa także duża część obywateli Ukrainy. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są konieczne do podjęcia nauki bądź zatrudnienia w naszym kraju.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – kiedy są niezbędne?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest upoważniony do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Kazachstanu, Białorusi, Rosji czy Ukrainy. Należą do nich między innymi certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, jak również prawa jazdy oraz dowody osobiste. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Jak zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Waga tłumaczonych dokumentów sprawia, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa duża odpowiedzialność. Tym samym, by wykonywać ten zawód, trzeba uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]