Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla pracodawców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony będący na L-4 naprawdę nie jest w stanie pracować albo czy informacje przedłożone przez niego w zgłoszeniu o pracę są prawdziwe. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności powinien mieć detektyw i w rozstrzygnięciu których zagadnień może być pomocny.

Prywatny detektyw – niezbędna jest licencja

Nie wszyscy mogą pracować jako prywatny detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, trzeba dysponować stosowną licencją, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby przystępujące do testu muszą również spełnić uprzednio wskazane wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji, co najmniej średniego wykształcenia oraz obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej. Warunkiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywa?

Większość zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego rodzaju kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zgłosić się między innymi jeśli podejrzewamy, iż nasz partner nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka należycie sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam także ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co bywa bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.