Dla kogo przeznaczone są badania psychologiczne kierowców?

Badania psychologiczne Bielsko - poznaj więcej szczegółów o tych usługach

Badania psychologiczne mają bardzo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób bliższego poznania siebie, ale również poznania cech psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania określonych prac. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Na czym polegają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie należy się bać. Komplet badań zbudowana jest z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych oraz testów aparaturowych, które pozwalają określić chociażby szybkość reakcji. Testy badające inteligencję mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają m.in: psychotyzm, intro- oraz ekstrawersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Osoby, które muszą nosić okulary, powinny jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców obejmują między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D oraz D+E. Przechodzić muszą je także osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów kierowców taksówek, a także na operatorów wózków widłowych. Warto podkreślić, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność takich badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie auta po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Należy wykonać je wyłącznie raz.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]