Czynniki wpływające na cenę tłumaczeń

Skieruj się tu, jeśli szukasz więcej wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Wraz z otwarciem się naszego kraju na rynki z większości krajów świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Każdego dnia polskie biura tłumaczeń przygotowują mnóstwo zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zlecenie klientów biznesowych, jak i statystycznych obywateli.

Pomimo, iż w internecie bez problemu da się wyszukać bezpłatne narzędzia do translacji, wciąż nie przejmą one obowiązków wykwalifikowanych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich usługi jest często koniecznością, np. jeżeli musimy donieść uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak orientacyjnie wyliczyć cenę przekładu. Od czego wobec tego zależna jest cena tłumaczeń?

Okoliczności wpływające na ostateczną cenę tłumaczenia

Na to ile ostatecznie zapłacisz za tłumaczenie dokumentu wpływ mają poniższe czynniki:
1. Kierunek tłumaczenia. Przekład z innego języka na język polski jest generalnie o wiele tańszy niż tłumaczenie w drugą stroną.
2. Język, z którego bądź na który chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (francuski, hiszpański) czy germańskich (szwedzki, angielski) będzie zazwyczaj tańszy niż translacja z rzadziej spotykanych wśród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) bądź słowiańskich (między innymi białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Poziom trudności tłumaczenia albo tematyka tekstu. Przekład prac naukowych, opracowań medycznych lub dokumentów handlowych wyceniana jest wyżej, dlatego że tłumacz powinien posiadać nie tylko znajomość słownictwa reprezentatywnego dla konkretnej branży, ale też odpowiednią wiedzę, by poprawnie zinterpretować tłumaczony tekst i nie popełnić przy przekładzie groźnych w skutkach błędów.
4. Czas zrealizowania przekładu. Jak przy większości usług, jeśli potrzebujemy czegoś “od ręki” powinniśmy szykować się na wyższe ceny.

Czym odróżnia się tłumaczenie poświadczone od przekładu zwykłego?

Należy nadmienić, iż tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy czy dokumenty szkolne (dyplom ukończenia studiów, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie tytułuje się przysięgłym, bowiem tłumacz obowiązkowo poświadcza go pieczęcią ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu oddzielny numer, a także zaznacza czy tłumaczenie wykonano z odpisu, kopii lub oryginału. Tłumacze przysięgli przeważnie posiadają sztywny cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, natomiast w przypadku konieczności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi oblicza się co do zasady od długości tekstu końcowego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, podczas gdy w tłumaczeniu zwykłym – 1800 znaków.

Lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]