Badania operatorów – kto je przeprowadza?

Skieruj się w to miejsce i dowiedz się, komu zlecić badania operatorów Bielsko Biała

Do rozpoczęcia działalności w różnego rodzaju profesjach wymagane są odpowiednie uwarunkowania psychofizyczne. By sprawdzić, czy dana osoba je ma, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je przeprowadzić, należy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w dużej mierze rzutuje rodzaj profesji, w której zamierza pracować badany. Inne testy wykonywane są w przypadku prawników, inne zaś dla operatorów suwnic czy wózków widłowych. Jak łatwo stwierdzić, te ostatnie badania są zlecane znacznie częściej. Warto zatem napisać parę zdań o tym, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich charakter oraz jakie zdolności są podczas nich sprawdzane.

Zasady badań operatorów

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być przeprowadzane co trzy albo cztery lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci są zobowiązani do wykonywania testów co 2 lata. Powinniśmy przy tym nie zapominać, że wygląd testów może być zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, że konieczne są dodatkowe badania lub niektóre części są w danym wypadku niepotrzebne.

Jak wyglądają badania operatorów?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające najczęściej postać papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Następnie wykonywane są badania na szybkość reakcji, opierające się zazwyczaj na naciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy kandydat potrafi wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to także testy możliwości percepcji przestrzeni oraz wzorku – te ostatnie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]