Co zyskamy dzięki publikacji raportu danych pozafinansowych?

Raport danych pozafinansowych. Rzetelną pomoc fachowców w tym zakresie otrzymasz na http://bit.ly/31yshSH

Raporty danych pozafinansowych bywają coraz częściej publikowane przez różne przedsiębiorstwa. Na ich opracowanie najczęściej stawiają największe korporacje – państwowe kompanie czy światowe holdingi, ale docenia się je też w trochę mniejszych spółkach. Najczęściej spotykanym typem raportu danych pozafinansowych okazuje się CSR, a więc raport odpowiedzialności socjalnej. Z informacji, które są w nim zawarte można dowiedzieć się m. in. jak rozkładają się proporcje kobiet i mężczyzn na najważniejszych stanowiskach kierowniczych, jak istotna jest dla niej troska o przyrodę oraz w jakie akcje społeczne się angażuje. Czemu jednak warto przygotować raport danych pozafinansowych? O jakich rzeczach wiedzieć przy jego wydaniu, aby dał spodziewane skutki?

Zyski z opublikowania raportu danych pozafinansowych

Na raport danych pozafinansowych warto zdecydować się w szczególności ze względu na postrzeganie korporacji. Wydając raport CSR tworzymy wizerunek firmy zaangażowanej, a to rzutuje tak na wzrost ilości klientów, jak i brak trudności z przyznaniem późniejszych kredytów. Raport danych pozafinansowych poza tym pozwala na stworzenie związków z miejscowymi społecznościami oraz samorządami, a to jest bardzo ważne dla wszystkich firm – zarówno lokalnych przedsiębiorstw, jak i ogólnoświatowych holdingów.

Forma raportu danych pozafinansowych

Stworzenie raportu danych pozafinansowych da oczekiwane rezultaty wyłącznie wówczas, kiedy jego dane opublikujemy w przystępnej estetycznie formie. Z tego względu po przygotowaniu danych, warto powierzyć przygotowanie publikacji raportu sprawdzonej agencji graficznej. Dzięki temu potencjalni klienci łatwo znajdą wszystkie dane, a to w ogromnej mierze rzutuje na ich opinie o firmie. Pamiętajmy także, iż raport danych pozafinansowych jest elementem strategii formowania wizerunku marki – musi zatem być podobny do publikowanych przez nią materiałów promocyjnych.

Lokalizacja:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]