metoda kasowa

Na czym polega rozliczenie VAT metodą kasową?

Przedsiębiorcy zazwyczaj rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, wedle której zobowiązanie zapłaty podatku VAT powstaje w momencie wystawienia faktury za realizację usług albo sprzedaż towaru. W takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na rachunku płatnika VAT pojawiła się opłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług zachodzi dopiero po przelaniu od kontrahenta płatności.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać zdecydowana większość rodzimych właścicieli firm

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za zrealizowane usługi bądź sprzedane produkty. Jeśli to zdarza się regularnie, nawet znakomicie radząca sobie firma może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie wnieść przysługujących podatków na czas i w rezultacie otrzymać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania opłaty od kontrahenta. Z uwagi na wymieniony powyżej limit z tej metody może skorzystać ewidentna większość krajowych właścicieli firm, jednakże muszą oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej formy rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej póki nie zapłacą danej należności. O zamiarze skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie sygnowanie każdej wydanej faktury adnotacją “metoda kasowa”.

Co sprawia, że księgowi nie polecają średnim firmom metody kasowej?

Metoda kasowa rozliczenia podatku VAT jest często odradzana niewielkim przedsiębiorstwom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Przeważnie przyczyną tego jest kwestia ciągłego kontrolowania otrzymywanych opłat związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, aby nie przegapić terminu rozliczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie jest to utrudnienie. Tymczasem już przy kilkudziesięciu fakturach nadzorowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które umożliwia lepsze gospodarowanie czasem oraz redukcję prawdopodobieństwa pomyłek przy księgowaniu, jest zastosowanie aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]