Generator not księgowych na 40 euro – gdzie go znaleźć?

Wygodny bezpłatny generator not księgowych online

Osoby prowadzące firmę wcześniej lub później zawsze natrafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia zwłoki we wniesieniu opłaty prawo polskie daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawiać noty księgowe na 40 – lub więcej – euro?

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej kompensaty zależy od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca od 2020 roku jest z kolei uprawniony do wystawienia notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi od razu po wystąpieniu zwłoki w płatności, co więcej bez konieczności wcześniejszego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednakże zastanowić się czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – lub więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych częstokroć przez długi okres czasu dobrych układów biznesowych. Wszak opóźnienie we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią jednorazowego przeoczenia bądź chwilowych problemów finansowych dłużnika, a nie jego umyślnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Bezpłatny generator not księgowych znajdziesz w sieci

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób należy określić jej wysokość w złotówkach, bowiem obowiązujące normy prawne mówią o nocie w walucie euro. Odpowiedź na to pytanie znajduje się we wspomnianym wyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin płatności za faktury.

Wszystkich zainteresowanym polecamy wypróbowanie generatora not księgowych, dostępnego nieodpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest także w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]