Gdzie i jak wykorzystuje się lepkościomierze?

Przebieg produkcji w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i zastosowania nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z narzędzi wykorzystywanych we współczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierze – precyzyjny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to przyrząd laboratoryjny służący do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu – między innymi przy produkcji opakowań, papieru, w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, a także w zakładach chemicznych. Testom poddawana jest ciecz – żywice, asfalt, klej i lakiery. W zakładach chemicznych zwykle w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości dynamicznej, kinetycznej oraz skompensowanej temperaturowo TCV. Dzięki zastosowaniu współczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – rodzaje urządzeń

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z czujnika, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są następnie przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się 2 bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie sposobem działania, przeznaczeniem oraz konstrukcją. Lepkościomierz ViscoScope wyposażony jest w walec pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope sprawdza się przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Z kolei urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wykonujące ruch posuwisto-zwrotny i służą do diagnozowania cieczy czystych.